L’Electrodomèstica és un projecte associatiu que es compon d’un espai de treball vinculat a la recerca i autoformació que també és un espai de trobada permeable i obert a usos múltiples. Fem tallers, grups de lectura, intercanvi de llengües, reunions de grups, teràpia/clínica política, activitats lúdiques, presentacions, etc. Articulant des dels feminismes, la producció de sabers situats, i amb la voluntat d’experimentar amb la composició i organització de pràctiques polítiques encarnades entorn de la reproducció, el treball i la vida en comú.

Sept-Dic 2014. Seminari bilingüe (eng-cast) de lectura: La Reproducció Social entre el Deseo y la Necesidad https://laelectrodomestica.wordpress.com/2014/07/21/engcast-reproduction-between-desire-and-need/

1-5 Oct 2014. Autumn laboratory: Situating oneself. Politics and tactics within displacement. https://laelectrodomestica.wordpress.com/2014/07/21/situating-oneself-autumn-laboratory/