Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to keep sessions open and for statistical purposes. These statistics aren't shared with any third-party company. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree

09 2014

Neix L'Electrodomèstica, espai i projecte associatiu de treball a Barcelona

languages

L’Electrodomèstica és un projecte associatiu que es compon d’un espai de treball vinculat a la recerca i autoformació que també és un espai de trobada permeable i obert a usos múltiples. Fem tallers, grups de lectura, intercanvi de llengües, reunions de grups, teràpia/clínica política, activitats lúdiques, presentacions, etc. Articulant des dels feminismes, la producció de sabers situats, i amb la voluntat d’experimentar amb la composició i organització de pràctiques polítiques encarnades entorn de la reproducció, el treball i la vida en comú.

Sept-Dic 2014. Seminari bilingüe (eng-cast) de lectura: La Reproducció Social entre el Deseo y la Necesidad https://laelectrodomestica.wordpress.com/2014/07/21/engcast-reproduction-between-desire-and-need/

1-5 Oct 2014. Autumn laboratory: Situating oneself. Politics and tactics within displacement. https://laelectrodomestica.wordpress.com/2014/07/21/situating-oneself-autumn-laboratory/