Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to keep sessions open and for statistical purposes. These statistics aren't shared with any third-party company. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree

DIVIDUUM

DIVIDUUM

Makinesel kapitalizm ve moleküler devrim

Gerald Raunig
Türkçesi: Mert Karbay, Erdem Üngür
YORT 2019

[: Ritornello 2, 1560-1928: Mekânı, Zamanı, Tahakkümü Kuirleştirme :]

[: Mekânın içinden, zamanın içinden, oluşun ve geçmişin içinden geçiş hakkı. Ebedi kuir dönüşü. Zaman ve mekândaki asimetriler yoluyla ve onun ötesinde, en aşırı kaderde bile, şiddet uzamında ve tahakküm ilişkilerinde birden fazla bireyi, birden fazla toplumsal cinsiyeti birbiri ardına ve aynı anda kat eden seksen bin veya kabaca 368 yaşındaki bir varlık. Denizde ve karada, biri bizi boğarken diğeri bizi kemirir, tufan ve hayvan. Dalgalardan kurtulursak, dişlere yenik düşeriz. Ama yine de tam orada, umutsuz ve belirsiz hale geldiğinde, cinsiyetten zerre şüphe duyulamadığında, sırasıyla döndürmek, tersine çevirmek, karıştırmak, karışmak anlamlarına gelen twërnden türetilen Orta Yüksek Almanca twër kelimesine kadar geri götürülebilecek Almanca "quer" ve İngilizce "queer" sözcüklerinden etimolojik bir "kat ediş" çizgisi boyunca sıvışır. Bu fiil, çok benzer anlam kümesine sahip olan Latince vertere ile ilişkili görünmektedir: Dönmek, devir yapmak, tersine çevirmek. Hint-Avrupalı gizli alimlerin tanınabilir herhangi bir ilişkinin öncesinde, arasında ve ötesinde ne kadar harika tuhaflıklar keşfedeceğini kim bilebilirdi. Üstelik bu kavramsal alanın büyüsü içerisinde, sık sık Latin dillerinin günlük konuşma kalıpları içerisinde kullanılan transversal [kat edici/çapraz] kelimesini buluyoruz. Kuir arzu üretimi, kuir akıl, trans/versal zekâ; Dorian Gray'in portresinden ziyade yaşamın düz çizgisinden sapan, haftalarca uykuyla kesilmiş Orlando'nun taşan, parçalı biyografisi. Tekil değer ölçüsü ile tutkunun kuiraklı da ayrıca ve özellikle ve en karanlık, en ücra marjlara ulaşır. İstisnalara, çoğu insanı soğutan ve tatlılıktan yoksun görünen şeylere odaklanır. İstisna, tekillik, neşe. Gerçekten de yaşam sanatının en başarılı uygulayıcılarının, laf arasında çoklukla meçhul insanlardır, bir şekilde her insan organizmasında eşzamanlı olarak geçen altmış veya yetmiş farklı zamanı senkronize etmeyi becerdikleri inkâr edilemez. Geri kalanlar için, bazıları aramızda yürüdükleri halde ölü olduklarını biliyoruz; bazıları henüz doğmadıkları halde yaşam biçimlerinin içinden geçiyorlar; diğerleri otuz altı diyor oldukları halde yüzlerce yıl yaşındalar. Bin yıllık dönemler boyunca ve sonsuz dünyalar boyunca, senkronik ve diyakronik olarak ben’in çeşitliliği taklalar atıyor. Ruhunda hapis bir zekâ yerine hayaletlerin musallat olduğu bir tutkunun kuiraklı, toplumsal cinsiyetler, sesler, manzaralar boyunca kat edici zekânın kesişimleri—ucubeler, burleskler, Damenkraft.:]